logo
EKO easy - static
BHP
zdjecie Podstawą wdrożenia i utrzymania systemów zarządzania jakością jest dobrze wyszkolona i profesjonalna kadra.
Proponujemy Państwu szeroką gamę szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Jakoscią, które prowadzą trenerzy posiadający ogromne doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i audytowaniu systemów oraz przygotowywaniu niezbędnych dokumentów zgodnych z wymaganiami norm. Wszyscy nasi trenerzy mają za sobą pracę jako pełnomocnicy lub specjaliści ds. systemów zarządzania w dużych zakładach produkcyjnych.
1. Szkolenia z zakresu systemów zarządzania
• System Zarządzania Jakością - Norma ISO 9001:2008
Celem szkolenia jest przekazanie Kadrze Kierowniczej niezbędnej wiedzy z zakresu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Omówiona zostanie struktura normy ISO 9001:2008, wymagania co do systemu Zarządzania Jakością oraz niezbędna dokumentacja: Księga Jakości, Polityka Jakości i cele jakości, procedury.
• System Zarządzania Jakością - Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949
W trakcie szkolenia Kadra Kierownicza zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym (SZJM). Szczegółowo omówiona zostanie specyfikacja techniczna ISO/TS 16949:2009, przedstawione zostaną wymagania co do Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym oraz struktura niezbędnej dokumentacji.
• System Zarządzania Środowiskowego - Norma EN ISO 14001:2004
Szkolenie ma na celu przekazanie Kadrze Kierowniczej niezbędnej wiedzy z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 14001:2004. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wymagania normy ISO 14001:2004, struktura niezbędnej dokumentacji systemowej oraz niezbędnej do opracowania dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy -Norma OHSAS 18001:2007
Podczas szkolenia Kadrze Kierowniczej przekazana zostanie niezbędna wiedza z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) zgodnego z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007. Omówione zostaną wymagania normy OHSAS 18001:2007, struktura niezbędnej dokumentacji systemowej oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
• Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
W trakcie szkolenia Kadra Kierownicza zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (ZSZ). Przedstawione zostaną wymagania normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, jak i ich części wspólne. Dodatkowo omówiona zostanie szczegółowa dokumentacja dotycząca każdej z norm.
• Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
Podczas szkolenia Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) lub kandydat na Pełnomocnika SZJ zapozna się z zakresem odpowiedzialności na tym stanowisku, swoją rolą i zadaniami realizowanymi w SZJ. Pozna on w jaki sposób planować, udokumentować oraz nadzorować System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.
• Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji według specyfikacji technicznej ISO/TS 16949
Szkolenie ma na celu zapoznanie Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji (SZJM) lub kandydatów na to stanowisko z zakresem odpowiedzialności, rolą i zadaniami stawianymi im w Systemie Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Szczegółowo omówiony zostanie sposób planowania, dokumentowania oraz nadzorowania SZJM.
• Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2004
Celem szkolenia jest przekazanie Pełnomocnikom Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) lub kandydatom na Pełnomocnika SZŚ niezbędnej wiedzy na temat zakresu odpowiedzialności, roli i zadań w SZŚ, Przedstawione zostaną zasady planowania, dokumentowania oraz nadzorowania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004.
• Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy OHSAS 18001:2007
Szkolenie ma na celu przekazanie Pełnomocnikom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) lub kandydatom na to stanowisko niezbędnej wiedzy na temat zakresu odpowiedzialności, ich roli i zadań w SZBHP. Omówiony zostanie sposób planowania, dokumentowania oraz nadzorowania Systemu Zarządzania BHP zgodnego z normą OHSAS 18001:2007.
• Rola Pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Szkolenie przedstawia zakres odpowiedzialności, rolęi zadania Pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ). W szczegółowy sposób zaprezentowane jest w jaki sposób zaplanować, udokumentować oraz nadzorować Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.
• Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
Szkolenie porusza tematykę procesu planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych w Systemie Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnym z normą ISO 9001:2008. Przekazywana jest wiedza z zakresu podejścia procesowego przy planowaniu i przygotowywaniu auditów oraz omawiany jest sposób potwierdzania zgodności SZJ ze wszystkimi wyspecyfikowanymi wymaganiami.
• Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Podczas szkolenie przyszli auditorzy wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym uzyskają wiedzę dotyczącą procesu planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych. Poznają oni zasady podejścia procesowego przyplanowaniu i przygotowywaniu auditów oraz dowiedzą się w jaki sposób potwierdzić zgodność SZJM z wymaganiami specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009.
• Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej procesu planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych w Systemie Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnego z normą ISO 14001:2004. Przyszli i obecni auditorzy wewnętrzni SZŚ dowiedzą się co to jest podejście procesowe przy planowaniu i przygotowywaniu auditów oraz w jaki sposób zdobywać dowody zgodności SZŚ z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
• Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Praktyczne szkolenie dla obecnych i przyszłych auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) pozwalające zdobyć wiedzę dotyczącą procesu planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych. W trakcie szkolenia dowiedzą się onico to jest podejście procesowe przy planowaniu i przygotowywaniu auditów oraz w jaki sposób zdobywać dowody potwierdzające zgodność SZBHP z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
• Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej procesu planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (ZSZ) zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Przyszli i obecni auditorzy ZSZ dowiedzą się jak sprawnie zaplanować i przygotować się do auditów oraz w jaki sposób potwierdzić, że auditowane procesy spełniają wszystkie wymagania wynikające z norm oraz spełniają inne określone wymagania.

2. Szkolenia z zakresu wdrażania projektów w przemyśle motoryzacyjnym
• APQP - wyprzedzające planowanie jakości wyrobu
W trakcie szkolenia osoby uczestniczące mogą zdobyć umiejętności w zarządzaniu nowymi projektami wg metodyki APQP. Poznają jakie są etapy wdrożenia nowego produktu do produkcji seryjnej.
• Przedstawienie procedury zatwierdzania części do produkcji wg podręcznika PPAP
Celem szkolenia jest przedstawienie procedury zatwierdzania części do produkcji wg podręcznika PPAP. Szczegółowo przedstawione zostaną dokumenty niezbędne do zatwierdzenia części dostarczanych do klientów motoryzacyjnych.
• FMEA - Analiza Potencjalnych Przyczyn i Skutków Wad
Podczas szkolenia szczegółowo omówiona zostanie analiza potencjalnych wad i ich skutków - FMEA. Przedstawiony zostanie sposób analizowania przyczyn i skutków wad związanych z wytwarzanym wyrobem oraz sposób określania i podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.
space
space
Osoba kontaktowa
Michał Deka
tel.: +48 600 823 001
mail: biuro@ekoeasy.pl

button
 
© EKO easy 2013. All right reserved.
projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl